Lezing over archeologie

VEENDAM - In samenwerking met de Openbare Bibliotheek organiseert het Veenkoloniaal Museum Veendam drie Archeologische Avonden. Het landschap is sterk aan verandering onderhevig, maar dat was in de eeuwen daarvoor ook al zo. Sporen van bewoning zijn weggespoeld of onder stuifduinen verdwenen. In de drie lezingen wordt dieper ingegaan op verdwenen schatten.

Op woensdagavond 2 november verzorgt archeoloog Bjørn Smit een lezing met als titel ‘Prehistorische vondsten en verdronken landschappen uit de Noordzee’. De avonden beginnen om 20.00 uur. Kaarten zijn op de avonden zelf bij het museum verkrijgbaar.

De lezing van Smit sluit naadloos aan op de lezing op 12 oktober jongstleden van Peter Vos. Bjørn Smit gaat in op de verdronken landschappen rond de Noordzee en de archeologische vondsten die er zijn gedaan.

Bjørn Smit is geboren in Wildervank en heeft aan de hand van zijn vader de eerste stappen gezet op het spoor van steentijdbewoning in de Veenkoloniën. Hij studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met een focus op de steentijd. Vervolgens is hij in Groningen gepromoveerd op een onderwerp waarin de archeologische monumentenzorg van steentijdvindplaatsen in Noord-Nederland centraal stond.

Sinds 2010 werkt Bjørn Smit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, waar hij betrokken is bij onderzoek en advisering ten aanzien van steentijdonderzoek in West- en Noord- Nederland en de aanpak van archeologisch onderzoek naar verdronken landschappen onder water (onder andere Noordzee/IJsselmeer).