Fonds Burgerinitiatieven is een succes

VEENDAM - Om de leefbaarheid en verbinding in Veendam te versterken heeft de gemeenteraad van Veendam het Fonds Burgerinitiatieven ingesteld. Het fonds is aanvullend op bestaande regelingen waarbij inwoners van Veendam of Veendammer organisaties met een goed idee of initiatief een aanvraag kunnen indienen.

In november hebben vier initiatiefnemers een bijdrage ontvangen voor hun initiatief. Het Dickens festijn in Sorghvliet, het integratiediner, een kookcafé en de renovatie van een speelvoorziening aan de Beukenlaan in Wildervank hebben een subsidie ontvangen. Het Dickens festijn, dat zaterdag 10 december 2016 bij Winkelcentrum Sorghvliet plaatsvindt, is mede georganiseerd door de wijkvereniging. Leden van de wijkvereniging zijn al maanden bezig met de voorbereiding.

Er is in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 15.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale verbinding in Veendam. Met de toekenningen van de laatste vier initiatieven zijn er dit jaar twaalf initiatieven positief beoordeeld en is een subsidie toegekend. Vier aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Inmiddels is het plafond van het budget voor 2016 bereikt.

Inwoners van Veendam en Veendammer organisaties zonder winstoogmerk, kunnen nu al initiatieven indienen voor 2017.