Huiselijk geweld: hoe gaat het met het kind?

VEENDAM - Deze week is het de Week tegen de Kindermishandeling. Ook in Veendam worden kinderen mishandeld of zijn ze getuige van huiselijk geweld. Hoe gaat het met deze kinderen? Hoe worden ze geholpen?

Vanaf september 2015 is de Tinten Welzijnsgroep met vier verschillende gemeenten in Oost-Groningen (Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Veendam) van start gegaan met groepswerk voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

Deze vorm van hulpverlening sluit aan bij dat wat de kinderen hebben meegemaakt aan (hevige) ruzies, spanningen en geweld in hun thuissituatie. De groepen zijn gericht op het verwerken van de ruzies en het geweld waar ze getuige van zijn geweest. De ‘kikkergroep’ is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar en de ‘Vingers in je oren’ voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

De kinderen leren in de groepen gevoelens te herkennen en te benoemen. Ze praten samen, wisselen ervaringen uit en gaan creatief aan de slag met verschillende thema’s zoals gevoelens, ruzies, geweld en vriendschap.

Ze leren grenzen aangeven en respect hebben voor de ander. Hoofddoel van het groepswerk is het verminderen van de gevolgen die de kinderen als ‘getuige van geweld’ in het gezin hebben meegemaakt. Dit gebeurt door het spelenderwijs aanbieden van verschillende verwerkingsmogelijkheden en het versterken van de weerbaarheid. Hiernaast kunnen ouders betrokken worden middels een interactieve en informatieve ouderbijeenkomst. Het groepswerk wordt 2 x per jaar afwisselend aangeboden in de gemeenten Pekela, Veendam, Oldambt en Stadskanaal.