Sporten in de Menterne krijgt voorkeur van college

MENTERWOLDE - Het college van Menterwolde heeft de intentie om de sportfaciliteiten in Muntendam in de toekomst in de Menterne te centreren. Er is onvoldoende geld om zowel sportcentrum Ruitershorn als de sportaccommodatie bij de Menterne in de benen te houden. De consequentie hiervan is dat met ingang van juli 2017 sportcentrum Ruitershorn dan verdwijnt.

Naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht die de raad het college heeft gegeven, moest er een keus gemaakt worden voor een van de sportaccommodaties. Er is namelijk onvoldoende budget om in Muntendam, een dorp met ruim 4.600 inwoners, twee sporthallen te onderhouden. Bovendien is in beide sportaccommodaties sprake van onderbezetting.

De gemeente heeft, voordat zij een keuze wilde maken, met veel sportverenigingen en gebruikers van beide sportlocaties in Muntendam gesproken en de geluiden mee laten wegen in haar beslissing. Een besluit waar het college langdurig over gewikt en gewogen heeft. Uiteindelijk heeft het college besloten om sportaccommodatie de Menterne open te houden.

Sportcentrum Ruitershorn kent namelijk maar een enkele functie: het is een ruime hal waar alleen gesport mag worden. Sportaccommodatie de Menterne daarentegen is fysiek verbonden met dorpshuis de Menterne en tezamen vormen zij een multifunctioneel centrum voor Muntendam. Het ligt in het hart van het dorp en naast sport is hier ook ruimte voor andere activiteiten; het pand is hiervoor ook ingericht. Jaarlijks zijn hier optredens, tentoonstellingen en eindvoorstellingen van schoolgaande jeugd.

Daarnaast vindt in de Menterne nog meer plaats: schoolgymnastiek, sporten voor jongeren, bewegen voor ouderen, activiteiten rond gezondheid en bewegen. Dat in combinatie met de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis zorgt ervoor dat het college van B&W de Menterne wil behouden.

Om ervoor te zorgen dat de Menterne jarenlang een kwalitatief goede sportaccommodatie en ontmoetingsplek voor het dorp kan zijn, is er een verbouwing nodig. Dit vergt een investering voor de gemeente. In de raadsvergadering van 15 december zal hiervoor een advies aan de raad worden gevraagd. Voor de locatie van sportcentrum Ruitershorn wordt dan een andere invulling gezocht.