Collecte Nierstichting brengt bijna 4000 euro op

VEENDAM - De afgelopen collecte, was gezien het aantal aanmeldingen van nieuwe collectanten, en een hoge opbrengst per collectant een succes. Helaas waren er aan de andere kant ook veel afmeldingen door ziekte en/of familie omstandigheden. Dit heeft geresulteerd in een iets lagere opbrengst: 3873 euro. Komend jaar gaan we hard aan de slag om dit weer te doen groeien.

Verder zijn er nog collectanten geeerd, de Nierstichting heeft een speld voor 10/20/25/ en 30jaar collecteren. Dit jaar waren er drie collectanten die 25 jaar of meer gecollecteerd hebben. te weten mevrouw Kuipers en mevrouw Ensing 25 jaar en mevr Kuizenga zelfs 30 jaar. Allen zijn geëerd met een speld en bloemen. Mevrouw Kuipers hoefde niet in de krant. Onder genot van een koffie en koek werd bij de collectecoordinator thuis hier een feestje van gemaakt. Mevrouw Ensing en Kuizenga kennen elkaar al vele jaren, maar wisten niet van elkaar dat ze collectant zijn.