Een waargebeurd zeemansverhaal

VEENDAM - Op woensdag 23 november wordt door cabaretgroep Kapriol een waargebeurd muzikaal zeemansverhaal uit de 19-de eeuw verteld in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Centraal in Eruit of verzuipen!!! staat het humoristische en met anekdotes doorspekte levensverhaal van stuurman Hendrik Engelsman.

Het verhaal wordt mede verteld door zijn achterkleindochter Marian Nesse.

Engelsman beschrijft in zijn levensverhaal het leven op de schepen van die tijd, over schipbreuk, ongelukken, ruziënde bemanningen, confrontaties met inboorlingen en ziektes.

En hoe je – soms door creativiteit, soms door gelukkig toeval – aan de dood kon ontsnappen.

Stuurman Hendrik maakte de overgang mee van de zeilschepen naar de stoomvaart, van het grote zeilschip De Liberaal, de grootste klipper van Nederland, naar het altijd scheef liggende stoomschip Bromo.

Alle verhalen worden muzikaal geïllustreerd door Nederlands- en Friestalige maritieme liederen uit die tijd. Kortom, een boeiend en leerzaam stukje historie, gecombineerd met muziek en gezelligheid. Lees hier een stukje uit zijn logboek:

‘Op 4 december 1857 te Veendam geboren uit een echt zeemansgeslacht, zowel van moeders- als van vaderskant, maakte ik als kind enkele reizen mee. Zoals velen uit het Groningerland had vader een schoener voor eigen rekening, voer moeder dikwijls mee en werden de kinderen mee aan boord genomen.’

‘Ik zou met vader meegaan, die toen kapitein was van de driemastschoener Vlijt, die in Amsterdam in het Oosterdok lag en bestemd was voor een reis naar Montevideo met een lading van in hoofdzaak geraffineerde suiker.’

‘De Vlijt was voor zijn tijd een aardig, blauw geschilderd schip, ruim 200 registerton groot, gebouwd te Hoogezand bij I.A. Hooites. Het scheepje was wel stevig gebouwd, maar geen hardloper. Er moest eerst een halve storm waaien om andere schepen bij te kunnen houden.’