Uitvaartvereniging wil crematorium in Buitenwoel

VEENDAM - Het Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam heeft plannen om de huidige faciliteiten uit te breiden met een crematorium en een koffiekamer. Hierover zijn donderdagavond 24 november de naaste omwonenden geïnformeerd.

Het plan is om een kleinschalige crematiefaciliteit te bouwen aan de bestaande veranda van het wachthuisje op de begraafplaats en een extra koffiekamer aan het uitvaartcentrum. De Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken (OUVW) is een van de exploitanten van het uitvaartcentrum. Meindert Brust, voorzitter van OUVW: ,,Wij willen meer mogelijkheden bieden dan alleen begraven in Veendam door de bouw van deze faciliteit. Het dichtstbijzijnde crematorium is momenteel in Winschoten. Wij zien dat steeds meer mensen een crematie boven een begrafenis verkiezen. Met een kleine crematiefaciliteit op de begraafplaats in Veendam kunnen we in die behoefte voorzien. Door de uitbreiding van deze voorziening is ook de bouw van een extra koffiekamer noodzakelijk.”

Bewoners van d eLangeleegte hebben inmiddels laten weten de plannen niet te zien zitten: Ze schrijven aan de krant: ‘Gaarne willen wij als bewoners van de Langeleegte u het volgende onder de aandacht brengen. Wist u dat onze begraafplaats te boek staat als een van de mooiste van Nederland. Denk het niet! Wist u dat onze begraafplaats een habitat is voor over 200 vogelsoorten waarvan meerdere zeer beschermd zijn. Denk het niet! Daar onze begraafplaats over de ideale omstandigheden beschikt, lees ook beschermde bomen en struiken die wederom ook voor de juiste habitat zorgen en bescherming voor meerdere diersoorten die ook beschermd zijn. Denk het niet! Zo kunnen wij nog wel even doorgaan met onze steekhoudende argumenten! Maar wat ook nog belangrijk is te vermelden is dat ons leefplezier en de goede naam van onze straat De Langeleegte en onze prachtige natuurrijke begraafplaats met deze plannen helemaal te grabbel worden gegooid!’

De plannen bestaan op dit moment alleen uit schetsen. Ook heeft de gemeente zich nog niet gebogen over de ideeën. Toch zijn donderdagavond al wel de direct omwonenden geïnformeerd over de voornemens. Brust: ,,We vinden het belangrijk om de buurtbewoners zo vroeg mogelijk te betrekken. We begrijpen dat zij veel vragen hebben, bijvoorbeeld over mogelijk extra parkeerdrukte en de uitstoot van het crematorium. We zullen de bewoners meenemen in het hele proces en hen regelmatig informeren over de plannen, vorderingen en procedures. Tegelijkertijd kunnen zij ons van waardevolle input voorzien die we meenemen in de ontwikkeling van de plannen. Op korte termijn wordt ook het Wijk- en Buurtbeheer van de Langeleegte geïnformeerd over de plannen.”