Prestatieafspraken gemeente en Acantus

VEENDAM - Woensdag 7 december 2016 zijn de lokale prestatieafspraken ondertekend door de gemeente Veendam, Acantus en de huurdersvertegenwoordiging. Wethouder Bert Wierenga tekende de prestatieafspraken samen met Anita Tijsma van Acantus en Riny van der Meer namens de Commissie Huurzaken.

De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen gezamenlijk gewerkt aan deze prestatieafspraken. Deze afspraken moeten zorgen voor kwalitatief goede en een juiste hoeveelheid sociale huurwoningen in Veendam. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het zorggeschikt maken van woningen, verduurzaming en de leefbaarheid in wijken en buurten. Alle partijen zijn blij met de manier waarop de prestatieafspraken tot stand zijn gekomen en tevreden met het resultaat.

In de Woningwet 2015 is opgenomen dat in iedere gemeente prestatieafspraken worden gemaakt. Daarbij zijn de huurdersvertegenwoordigers, de corporatie en de gemeente allen als gelijkwaardige partners betrokken. Het is voor het eerst dat in Veendam op deze manier prestatieafspraken zijn gemaakt.