Asbest Parkflat aangepakt

VEENDAM - In de Parkflat aan de Korteleegte in Veendam is onderzoek gedaan naar een mogelijke asbestbesmetting. Er is bij de gemeente melding gedaan van mogelijk asbestmateriaal in de buiten berging. Na de melding heeft de gemeente Veendam, in samenwerking met de betreffende eigenaren, op verschillende plekken in de Parkflat onderzoek laten doen door gecertificeerde partijen.

Uit de onderzoeken blijkt dat in de Parkflat sprake is van asbest in verschillende ruimtes in het gebouw. Dit is ontstaan na onderhoudswerkzaamheden waarbij asbest op een ondeskundige wijze is verwijderd. De verspreiding van asbest wordt nu ingeperkt door het treffen van (beheers) maatregelen. Er is geen acuut risico voor de gezondheid. Dit is bevestigd door de GGD.

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat er asbest in een aantal appartementen aanwezig is, maar dat vervolgonderzoek nodig was om de mate van asbestbesmetting te kunnen constateren. Dit is de afgelopen dagen onderzocht. De resultaten van het aanvullende onderzoek laten zien dat de lucht schoon is. Dit betekent dat er geen asbestvezels in de lucht zitten. Betreffende eigenaren laten een asbestinventarisatie doen. Daarna wordt een saneringsplan opgesteld. Vervolgens wordt in fases gesaneerd.