Gezellig Nieuwjaarsbal in vanBeresteyn

VEENDAM - Een gezellig Nieuwjaarsbal op 1 januar in vanBeresteyn. Jos Kraan opende de Nieuwjaarsbal. Per 1 januari is hij de nieuwe directeur van vanBeresteyn, en het openen van de Nieuwjaarsbal was zijn eerste officiële handeling.

Verderop in deze krant kunt u een uitgebreid ointerview met Jos Kraan lezen.

Het bal werd geopend door zijn ouders Bert en Inga Kraan. De avond was georganiseerd door Pieta Loots vanuit Compaen in samenwerking met Anne-Margreet Drenth vanuit vanBeresteyn.

Het Nieuwjaarsbal werd voor het tweede jaar gehouden. Na het stoppen van de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Veendam is vanBeresteyn in het gat gesprongen. Er kwamen al met al zeventig gasten af op het zeer swingende Nieuwjaarsbal.

Foto: Henk Drenth