Autisme-deskundige Colette de Bruin houdt lezing in Veendam

Veendam - Met als thema ‘Positief contact bij autisme’ houdt autisme-deskundige Colette de Bruin woensdagavond 8 februari een openbare lezing in vanBerensteyn in Veendam. De Bruin, die grote bekendheid geniet met haar methodiek ‘Geef me de 5’, spreekt deze avond over communicatie met mensen met autisme.

De lezing die bedoeld is voor iedereen die thuis of via werk te maken heeft met autisme, bestaat zowel uit theorie als uit een groot aantal praktijkvoorbeelden. ,,Veel ouders en leerkrachten die te maken hebben met een kind met autisme zijn ten einde raad en weten niet hoe ze verder moeten. Door deze lezing gaan mensen het autisme begrijpen, waardoor ze in staat zijn hun communicatie in positieve zin aan te passen.”

‘Geef me de 5’ is ontstaan vanuit het feit dat de hulpverlening een te beperkt antwoord heeft op de vraag hoe er met mensen met autisme omgegaan moet worden. ,,In Nederland wordt autisme vooral gedefinieerd vanuit het probleemgedrag dat eruit voorkomt en de behandeling van dat gedrag. ‘Geef me de 5’ echter richt zich op de oorzaak waardoor probleemgedrag verdwijnt of wordt voorkomen.”

Volgens De Bruin is ‘Geef me de 5’ de meest praktische methodiek in Nederland die bewezen effectief is. ,,Praktijk en wetenschappelijk onderzoek bewijzen dat iedere keer opnieuw. Ouders en leerkrachten die begrijpen wat de oorzaak van het gedrag is en daarop inspelen, zien meteen verandering en zijn enthousiast.” Vanuit de Erasmus universiteit in Rotterdam is enkele jaren geleden een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de methode. ,,De eerste resultaten zijn volgens de onderzoekers positief. Eind 2018 zal het volledige onderzoek afgerond en gepubliceerd worden.”

Met haar gedrevenheid en jarenlange ervaring weet Colette de Bruin iedereen te inspireren. Wie een lezing van haar heeft bijgewoond, begrijpt waar het probleemgedrag bij kinderen met autisme vandaan komt en krijgt allerlei praktische handvatten aangereikt om daarmee om te gaan. Ook de laatste ontwikkelingen en ervaringen die opgedaan worden binnen het behandelcentrum waar zij directeur van is, neemt ze mee.

De lezing in Veendam begint om 19.30 en duurt tweeëneenhalf uur. Tijdens de pauze van een half uur is er gelegenheid om de boekenstand te bezoeken. De kosten bedragen € 15 per persoon. Aanmelden kan via de website www.geefmede5.nl/aanmelden-lezing.