Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: Stop met verspreiden van valse hoop

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra blijft realistisch over het doorgaan van windpark De Drentse Monden Oostermoer en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop.

In de commissie Omgevingsbeleid van 11 januari liet hij al weten ernstig rekening te houden met het scenario dat minister Kamp van Economische Zaken de motie Smaling/Vos onuitvoerbaar zou achten. Vandaag liet de minister de Tweede Kamer weten de motie inderdaad niet uit te voeren. “De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk,” zo zegt Stelpstra. “Ik heb mij ernstig zorgen gemaakt over de steeds voortdurende onduidelijkheid over de komst van het grootschalige windpark in de Veenkoloniën. Hoe ingrijpend en omstreden het windpark ook is voor het gebied; op een gegeven moment moeten mensen weten waar ze aan toe zijn. Het is onverantwoord en respectloos om ze zo lang in onzekerheid te laten en steeds opnieuw valse hoop te bieden, terwijl de meesten wel kunnen voorspellen dat het er toch van gaat komen,” aldus de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Energie. Stelpstra is niet verrast door het besluit van minister Henk Kamp om de bijna kamerbrede motie van vlak voor de kerst naast zich neer te leggen. In de motie wordt gevraagd om een bezinningsperiode en een alternatief plan voor het windpark van 150 MW. “Ik snap dat daarmee ook veel andere windparken op land onder druk komen te staan. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft de minister tot na zijn besluit over het inpassingsplan en de vergunningen gehouden aan de taakstelling van 6000 MW windenergie op land. Dat vastgestelde beleid, de afspraken daarover tussen Rijk en provincies en de aangenomen motie waren voor de minister niet te verenigen. We weten allemaal dat er veel gebieden in Nederland zijn waar weerstand is tegen de plaatsing van windmolens.” Om de sociale verhoudingen in het gebied weer op te kunnen bouwen, is duidelijkheid volgens de gedeputeerde ook belangrijk. “Een zekere vorm van berusting is nodig om überhaupt weer in gesprek te komen en het vertrouwen in elkaar en in de politiek beetje bij beetje te herstellen. Dat moment is nu wellicht gekomen. Het wordt een zaak van lange adem en daar wil ik me sterk voor maken. Ik hoop dat ook gemeenten en de inwoners van het gebied die stap willen zetten.”