De Wending krijgt geld van Oranjefonds

VEENDAM - Dorpshuis De Wending is bezig met het project ‘Dorpshuis De Wending klaar voor de toekomst’. Het Oranjefonds draagt 15.000 euro bij aan dit project.

Het doel is door middel van fondsen en eigen middelen het dorpshuis te voorzien van een nieuw geïsoleerd dak . Daarnaast wil het dorpshuisbestuur in het kader van duurzaam energieverbruik op het dak zonnepanelen plaatsen. Dankzij een goede isolatie en gebruik van zonnepanelen kan het energieverbruik drastisch omlaag gebracht worden.

Als het plan gerealiseerd wordt kan het dorpshuis tot in lengte van jaren onderdak bieden aan de verenigingen van het dorp. De bijdrage van het Oranjefonds is de eerste stap in de goede richting, aldus het bestuur.