Nieuw bestuur Stichting Jumelage

VEENDAM - Stichting Jumelage heeft sinds 1 maart een nieuw bestuur en dus vond de overdracht plaats van stichting Jumelage.

Het huidige bestuur heeft aangegeven te willen stoppen en wilde de stichting graag overdragen aan een nieuwe generatie. Wethouder Henk Jan Schmaal was bij de overdracht aanwezig.

Het nieuw bestuur bestaat uit Henk Wieger Walburg (voorzitter), Jack Horst (secretaris), Zwanette Geling (penningmeester) en de leden Wendy Pekelder en Linda van Leeuwen.V

an het huidige bestuur, Thea Houwing, Trijnie Molema, en Gerard Tieben werd afscheid genomen door hun ieder een boek en een fraai boeket bloemen te overhandigen. Op 8 december 1986 is de stichting Jumelage opgericht. In samenwerking met de Canadese tegenhanger - Kelowna – Veendam sister Association. Sindsdien zijn vele activiteiten en uitwisselingen georganiseerd en contacten onderhouden.

Tot 2015 kwamen elk jaar veteraren uit Kelowna naar Veendam om deel te nemen aan de herdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. Ook worden al jaren uitwisselingen georganiseerd tussen leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins en KLO Middle school in Kelowna. Het nieuwe bestuur wil graag een nieuwe impuls geven aan de stichting Jumelage. De komende periode gaat de stichting bekijken hoe ze hier invulling aan gaat geven.