Borgerswold en Borgerspark 30km zone

VEENDAM - Recreatiepark Borgerswold en de wijk Borgerspark worden een 30 km/u zone. De gemeente Veendam heeft als beleid dat binnen de bebouwde kom in woon- en recreatiegebieden uiteindelijk een maximum snelheid van 30 km/u geldt. Op veel plekken in de gemeente is dit al ingevoerd. Met het instellen van een 30 km/u zone en aanpassingen van de wegen wil de gemeente Veendam ook de overlast van te hard rijdende automobilisten in het park terug dringen. In 2016 is een aantal verkeersmaatregelen genomen om overlast in het recreatiepark te voorkomen. Op de weg Flora, ter hoogte van de parkeerplaats nabij de Bergweg en ook ter hoogte van de Borgerswoldhoeve, zijn fysieke afsluitingen aangebracht waarmee auto’s er niet meer langs kunnen. Deze maatregelen hadden niet het resultaat dat verwacht werd. Er wordt vaak nog te hard gereden. De twee afsluitingen voor auto’s op de weg Flora worden verwijderd. Daarmee wordt het Recreatiepark Borgerswold aan de noordzijde via meerdere wegen (Bergweg, Parkweg en Briklaan) bereikbaar. Op de aansluitingen van de Flora met de Briklaan en de Parkweg worden plateau’s aangelegd. Ook worden op de Flora op een drietal plekken snelheid remmende maatregelen aangebracht.