In gesprek met de provincie over energie

Muntendam - De provincie Groningen gaat in maart en april in gesprek met haar inwoners om nieuw beleid voor duurzame energie te vormen. De bijeenkomsten vinden verspreid door de provincie plaats. Op 6 april doen gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper- van Koolwijk De Menterne in Muntendam aan.

Homan en Gräper horen graag de mening van Groningers over hoe het nieuwe energiebeleid vanaf 2020 er voor moet zorgen dat in 2035 60 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 100 procent duurzame energie gebruikt. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor het Groninger landschap. Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap? Hoe kijken de Groningers naar de verdeling van de lusten en de lasten? En wat zijn de ideeën hierover van de inwoners. De bewonersbijeenkomst start om 19.30 uur. De gedeputeerde licht de ambitie van de provincie toe en met het energiespel van Entrance worden de dilemma’s in de energieopgave in het landschap verkend. Deelnemers kunnen de provincie ideeën en suggesties aanreiken voor passende spelregels rondom bijvoorbeeld zon en wind. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat er zorgvuldig actief met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan op www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie.