Gemeente pakt gevaarlijke honden aan

VEENDAM - De gemeente Veendam wordt met enige regelmaat geconfronteerd met bijtincidenten met honden. Deze incidenten hebben vaak een grote impact op de veiligheid. Er is nu een protocol bijtincidenten vastgesteld.

Hierdoor heeft de gemeente de mogelijkheid om bij dit soort incidenten een aantal stappen te zetten.

Het protocol speelt een belangrijke rol om herhaling te voorkomen. Afhankelijk van het soort bijtincident wordt in het protocol duidelijk welke maatregel de gemeente kan nemen. Burgemeester Swierstra: ,,In het protocol maken wij onderscheid tussen lichte, ernstige en zeer ernstige bijtincidenten. Er wordt een aantal maatregelen omschreven op basis waarvan wij kunnen handelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat afstand wordt gedaan van de hond of dat de hond in beslag worden genomen. Ook kan er een risico-assessment worden afgedwongen.”

Bij lichte bijtincidenten kan het college de hond gevaarlijk verklaren. Hierbij kan een aanlijn- en/ of muilkorfgebod aan de houder van de hond opleggen.