Eerste Passion in Veendam

Veendam - Ongeveer 800 mensen hebben vanavond in een processie meegelopen - de Veendammer variant van The Passion die vanavond grootscheeps in Leeuwarden werd opgevoerd.

Initiatiefnemer en organisator Maikel- Owen van Deest had er al rekening mee gehouden. Hij wilde zoveel mogelijk deelnemers en was ervan overtuigd dat ze ook zouden komen. Het kruis werd voorop gedragen. De kruisdragers wisselden elkaar af. Daarachter sloten de mensen zich aan die mee wilden lopen. De route was 1,8 kilometer door het centrum van Veendam. Het kruis woog 80 tot 100 kilo. Voor aanvang vanaf de Hervormde Kerk sprak Maikel-Owen van Deest in zijn toespraak de hoop uit dat het een mooie processie zou worden. Wethouder Henk Jan Schmaal kreeg aansluitend het woord. De wethouder hoopt dat de processie het begin is van een nieuwe traditie in Veendam. Na afloop keken de mensen in Parkzicht naar de Passion in Leeuwarden.