Veenkoloniaal Museum in televisieprogramma RTL lifestyle

Veendam - Dinsdag 2 mei is het team van RTL4 in Veendam aanwezig om opnames te maken in het Veenkoloniaal Museum en de omgeving van het museum.

Conservator Elise van Ditmars zal de highlights van onze collectie laten zien waarbij de nadruk zal komen liggen op de voor velen onbekende Oostzeevaart en het feit dat in het midden van de 19de eeuw honderden zeekapiteins in de Groninger Veenkoloniën woonden. Enkele prachtige souvenirs worden toegelicht. Het is de tweede keer dat het Lifestyle magazine naar Veendam komt. Vorig jaar werden opnames gemaakt in het Huis voor de Kunst van Jan Starke. De uitzending zal zo als het er nu naar uit ziet op 14 mei om 14.30 bij RTL 4 te zien en zaterdag 20 mei om 15.30 bij RTL 5 . Verder is er aandacht voor de uitzending via Twitter en Facebook en de RTL -website RTLXL.nl  Met de uitzending wordt Veendam opnieuw positief op de kaart gezet.