De warme huiskamer van VoorDoor

VEENDAM - In 2013 is bij Compaen onder begeleiding van buurtwerker Evelien Korf de Talententrainingen van start gegaan. De Talententraining is opgezet om mensen de kans te geven hun negatieve ervaringen om te buigen in iets positiefs.

Alex Schepel was na het faillissement van V&D werkloos geworden. Via het Netwerkcafé van Compaen werd hij een van de deelnemers van de Talententraining. Waar handvatten worden aangereikt om los te breken uit vastgeroeste patronen. En om mensen te laten ontdekken waar hun kracht ligt. ,,Tijdens de training krijgen deelnemers de energie om weer te gaan leven”, vertelt Alex. ,,In sessies van twee uur per week komen er over een verloop van acht weken vragen over jezelf aan de orde. Mensen moeten zichzelf op waarde kunnen schatten.”

Alex zat helemaal vast in zijn patroon van twintig jaar werken en thuiskomen. Het lossen en laden van vrachtwagens, veel sjouwen de hele dag, het was zwaar werk. Met een versleten rug ging dat ook niet meer. Hij wilde onderzoeken of hij ook nog iets anders kan. Dankzij de Talententraining heeft Alex nieuwe energie gekregen, en eindelijk gaan zien dat er meer in hem zit. Nu werkt hij zelf als ervaringsdeskundige in het team om mensen te trainen. En om dezelfde energie door te geven die ook hij heeft gekregen.

Iedereen is ervaringsdeskundige op zijn eigen manier. ,,Je moet wel een sociale inslag hebben, en de gave om net iets meer uit mensen kunnen halen dan iemand anders. En ook net even wat dieper graven”. Een ervaringsdeskundige kan aan het werk bij het maatschappelijk werk, bij de woningbouwvereniging, de politie, of bij de gemeente als beleidsambtenaar. De aanpak van armoede is ook heel breed.

Evelien Korf was door de groep gevraagd om voor na de training iets te bedenken. Evelien vroeg aan de deelnemers samen in een clubje na te denken over wat er nodig is voor een vervolg. Met ongeveer tien mensen werd een soort van denktank gestart. Waaruit al spoedig het idee van een eigen plek buiten Compaen naar voren kwam. Een plek met een huiselijke sfeer dat drempelverlagend werkt.

Die eigen plek is een ‘huiskamer’ geworden in een grote schuur achter het huis van Henk en Tiny Meijer. Initiatiefnemers Alex Schepel en Tiny Meijer, eveneens ervaringsdeskundige, hadden niet verwacht dat het tot zeventien leden zou uitgroeien. In april 2016 is met een klein clubje gestart, en dat jaar in september is de huiskamer geopend. In de huiskamer voelt het lekker warm, en niet alleen door de houtkachel. De toepasselijke naam voor de huiskamer is ‘VoorDoor’ geworden, voor en door mensen om elkaar als groep te ondersteunen.