Winkler Prins reageert via mail op het uitdelen van bijbels door kerkelijke organisatie

Veendam - Bij de uitgang van de Winkler Prins locatie aan Raadsgildenlaan 1 zijn dinsdag bijbels uitgedeeld door een kerkelijke organisatie.

Naar aanleiding van vragen van ouders en leerlingen over deze actie heeft het bestuur diezelfde middag een mail met uitleg naar alle ouders/verzorgers gestuurd. Hebt u de mail niet ontvangen? Dan kunt u de mail hier nalezen. Geachte ouder(s), verzorger(s), In de vakantie zijn wij per mail door een kerkelijke organisatie benaderd, genaamd The Gideons International, met de mededeling dat zij de komende periode rondom onze schoolgebouwen gratis en vrijblijvend bijbels in pocketformaat willen uitdelen aan leerlingen. Zij doen dit op openbaar terrein buiten de school, op het moment dat de leerlingen de school verlaten. Ze zijn van mening dat dit binnen de wettelijke regelgeving mogelijk is. Dit blijkt te kloppen en als zodanig kunnen wij deze actie niet tegengaan, als wij dit al zouden willen. Ondertussen zijn dinsdag voor de eerste keer al leerlingen aangesproken en bijbels uitgedeeld bij de uitgang Raadsgildenlaan 1. Enkele ouders hebben naar aanleiding hiervan al vragen gesteld over wat hier gebeurt en wat de rol van de school hierbij is. Ook zou een enkele leerling het gedrag van de leden van het kerkgenootschap als intimiderend hebben ervaren. In het gesprek dat wij vanuit de school hebben gevoerd met de mensen van dit kerkgenootschap, hebben zij aangegeven dat zij voornemens zijn zich binnenkort opnieuw te melden bij onze school. Waar en wanneer is nog onbekend. Wij zullen aan onze leerlingen aangeven dat dit speelt en dat het hun vrij staat de bijbel in ontvangst te nemen, in gesprek te gaan met de mensen van dit kerkgenootschap of gewoon geen gebruik te maken van het aangeboden contact en de weg naar huis te vervolgen. Het leek mij goed u hierover te informeren. Namens het MT, Ferdinand Vinke Bestuurder Winkler Prins