Inspraak nieuwe aanbesteding busvervoer Groningen en Drenthe

Veendam - In december 2019 loopt de concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe af. Op dit moment bereidt OV-bureau Groningen Drenthe de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer van 2020 tot 2030 voor, onder de naam GD-2020. Het vervoerbedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, wint de aanbesteding. Inspraak op het ontwerpprogramma van eisen en het ontwerp gunningsmodel is mogelijk in de periode 17 mei tot en met 16 juli 2017.

Enkele belangrijke thema’s bij de aanbesteding zijn reizigersgroei, verduurzaming, integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, ketenmobiliteit en gebruik van Hubs: knooppunten waar verschillende vervoersvormen samenkomen. In het programma van eisen is een groot aantal eisen opgenomen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en toegestane uitstoot van te gebruiken bussen, en over de uitvoeringskwaliteit, bijvoorbeeld de punctualiteit waarmee de vervoerder dient te rijden. Ook worden zaken als klantenservice en digitale reisinformatie uitgevraagd. Met de aanbesteding van de GD-concessie wil het OV-bureau voor de periode 2020-2030 een concessiehouder zoeken die samen met het OV-bureau, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen invulling geeft aan de ambities op het gebied van openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Inspraakreacties kunnen in de periode 17 mei tot en met 16 juli 2017 aan het OV-bureau gestuurd worden per mail via aanbestedingGD@ovbureau.nl of per post aan Postbus 189, 9400 AD Assen. De documenten staan op de website van het OV-bureau Groningen Drenthe, www.ovbureau.nl. Reacties op de ingediende zienswijzen worden verwerkt in een nota van reactie en commentaar. Deze zal in oktober klaar zijn. De planning is om de aanbesteding in december 2017 op de markt te brengen.