Bewoners en SP maken plannen voor opknappen speeltuin

Veendam - Woensdagavond kwamen ongeveer 40 bewoners van Ellerstveld, Noordenveld en omliggende straten met de SP Veendam bij elkaar. In wijkcentrum de Dukdalf maakten zij plannen voor het opknappen van de speeltuin en het onderhouden van de buurt.

Bewoners ervaren problemen in deze wijk die vooral het speelplezier van kinderen nadelig beïnvloeden zoals poep, puin en prikkelbosjes. Wethouder wordt uitgenodigd om op woensdagmiddag 7 juni naar de speeltuin te komen en daar met bewoners in gesprek te gaan en het plan van de bewoners in ontvangst te nemen. SP-afdelingsvoorzitter Angelique Schoonewille: “Uit een rondgang door de buurt bleek al dat bewoners erg betrokken zijn bij hun buurt. Vanavond hebben we goede plannen gemaakt. Plannen die gedragen worden door alle buurtbewoners en realiseerbaar zijn.” Buurtbewoners geven aan de problemen al meerdere keren bij de gemeente te hebben aangekaart. Ook geven zij aan zelf graag aan de slag te willen om de wijk op te knappen. Tot ongenoegen van de bewoners krijgen zij geregeld geen reactie en vaak nul op het rekest. “Met en voor de bewoners dit varkentje wassen, of eigenlijk poep en puin ruimen. De wethouder moet in gesprek gaan en naast de bewoners van deze straten van gaan staan. Het is de hoogste tijd dat op korte termijn de kinderen in de buurt veilig en schoon kunnen gaan spelen!”