Gemeente zit hennepcriminelen op de huid

VEENDAM - De gemeente Veendam zit kwekers van hennep op de huid. De woning aan het Boven Westerdiep waar enkele weken geleden een hennepkwekerij werd ontdekt, gaat zes maanden op slot.

De burgemeester kan dit doen door het Damoclesbeleid toe te passen. Thuiskwekerijen zorgen voor (brand-) gevaarlijke situaties. De gemeente Veendam grijpt in als er een hennepkwekerij is aangetroffen op een adres. Naast de strafrechtelijke procedure start de gemeente een bestuursrechtelijke procedure. Burgemeester Sipke Swierstra: ,,Bij het vermoeden van een hennepkwekerij in een woning of pand, grijpt de gemeente samen met de politie in. Een illegale hennepplantage kan onder andere schade toebrengen aan de woning of aan die van de buren. Zo is de kans op brand groot. In veel van deze situaties is er bovendien een relatie met zware criminaliteit. Door het sluiten van een woning voor bepaalde tijd neemt de kans voor het opzetten van een nieuwe kwekerij af. Ik hoop hiermee ook het opzetten en het houden van een hennepkwekerij te ontmoedigen. Het is niet fijn als je een aantal maanden niet in je eigen woning mag.”

Het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. Deze kan naast de strafrechtelijke maatregel van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd om overlast en gevaarlijke situaties onder andere ten aanzien van hennepkwekerijen direct te beëindigen.