Kwaliteit Veenkade is weer op orde

VEENDAM - De kwaliteit van de zorg in zorgcentrum Veenkade in Veendam is weer op orde. Dat concludeert de inspectie voor de volksgezondheid na een tweedaags bezoek aan de instelling.

Door middel van een tweedaags bezoek wilde de Inspectie een eigenstandig beeld krijgen van de kwaliteit van zorgverlening. Inmiddels zijn de resultaten bekend: de inspectie oordeelt dat de locatie Veenkade van Zorggroep Meander op alle onderdelen aan de norm voldoet of grotendeels daaraan voldoet.

Tijdens het bezoek heeft de Inspectie gekeken bij de afdelingen psychogeriatrie en revalidatie. De inspecteurs hebben beoordeeld of de locatie Veenkade zorg biedt zoals voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en vastgestelde kwaliteitskaders. Ze letten daarbij op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de zorgverleners en sturing op kwaliteit en veiligheid. Aan de hand van de bevindingen van de Inspectie zal Zorggroep Meander de zorg verder verbeteren.