Blief fit, zing mit laat van zich horen

VEENDAM - Het gemengd seniorenkoor Blief fit, zing mit uit Veendam timmert flink aan de weg. Vooral in de afgelopen maand waren de koorleden regelmatig op stap. Zo werd op vrijdagavond 19 mei opgetreden in het A.G. Wildervanckhuis, onderdeel van Zorggroep Groningen.

De aanwezige bewoners genoten met volle teugen van de liedjes uit voorbije jaren. Waar kon werd dan ook uit volle borst meegezongen. De avond werd besloten met het gezamenlijk zingen van het Groninger volkslied ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’.

Op 24 mei trad het koor op in de theater van de Mozaïek in Zuidlaren, een verzorgingscomplex van Zorggroep Drenthe. Ook hier genoten de aanwezige bewoners van de liedjes die door het koor ten gehore werden gebracht. Hier werd de middag besloten met het gezamenlijk zingen van het Drents volkslied, wat door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.

Op zaterdag 20 mei deed een aantal leden van Blief fit, zing mit mee aan een door de Bond van Koren in de provincie Groningen uitgeschreven workshop stemvorming/techniek voor koorleden, dat werd gehouden in de ‘Ontmoetingskerk’ te Sappemeer onder leiding van Wilfred Reneman. Na de gezamenlijke lunch en een kleine spreekronde voor de deelnemers met dhr. Reneman, werd één van de ingestudeerde liederen op de band opgenomen. De deelnemers van Blief fit, zing mit zijn zeer benieuwd naar dit eindresultaat van een leerzame dag.

Op 9 juni gaan de koorleden een dagje met elkaar op stap naar Hindelopen en omgeving. Het einde van dit seizoen wordt besloten met een optreden in de Blanckenborg te Blijham. Vanaf 10 juli tot en met 28 augustus is het koor met vakantie. Belangstellenden kunnen vanaf 4 september weer terecht in de ouderenzaal van Compaen, waar het koor elke maandagmiddag van half twee tot half vier haar repetitie heeft.