Winkler Prins scoort hoog met eindexamens

VEENDAM - Directie en medewerkers van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam kunnen weer mooie voorlopige eindexamenresultaten presenteren:

Ruim 94 procent van de leerlingen behaalt het diploma (verwacht percentage na herkansing). Het slagingspercentage ligt op het gebruikelijke hoge niveau van voorgaande jaren. De examenkandidaten vmbo kader/ basis, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores. De slaginspercentages kunnen nog stijgen na de herexamens.