Meeste inwoners tevreden over Sorghvliet

Veendam - De meeste inwoners van Sorghvliet zijn tevreden over hun wijk, die conclusie trok het wijkteam zaterdagmiddag nadat 40 enquêteformulieren waren ingeleverd.

Het wijkteam inventariseert wensen en ideeën van inwoners om van Sorghvliet  een nog mooiere, leefbaardere wijk te maken. Zaterdagmiddag  stonden leden van het wijkteam inwoners te woord en konden de enquêteformulieren ingevuld en ingeleverd worden op de parkeerplaats van de Apotheek aan het Skagerak. Het wijkteam is een platform van diverse organisaties. Naast beheerteams (bewonersorganisaties) zijn dat de gemeente, politie, Acantus, Compaen, zorginstellingen, scholen, wijkvereniging Sorghvliet en het buurthuis Het Scheepskwartier. In de enquête wordt gevraagd hoe het wonen in de wijk wordt gewaardeerd en wat er nog verbeterd kan worden. Het wijkteam vraagt onder andere naar de veiligheid, het spelen, het verkeer, de voorzieningen, activiteiten, milieu en sfeer. Er wordt niet alleen gevraagd naar hoe men het wonen beleefd maar ook wat inwoners zelf willen en kunnen bijdragen. De Wildervankster paardentram stond zaterdagmiddag klaar om een gratis ritje door de wijk Sorghvliet te maken. Dit was mogelijk gemaakt door de wijk- en buurt beheerteams. De enquête kan nog tot 1 juli ingeleverd worden in de speciale grote verzamelbak in winkelcentrum Sorghvliet.