Inventarisatie wensen en ideeën in Wildervank

WILDERVANK - Het wijkteam Wildervank nodigt de inwoners van Wildervank uit om mee te denken hoe Wildervank nog mooier en leefbaarder kan worden. Alle inwoners kunnen via een enquêteformulier hun ideeën en wensen kenbaar maken. Bij de COOP in Wildervank zijn enquêteformulieren te verkrijgen en men kan ze daar tot 20 juli ook weer inleveren.

Tijdens de geslaagde buurtbarbecue en fietstocht op 8 juli, stonden leden van het wijkteam bij dorpshuis Bijleveld inwoners te woord en konden enquêteformulieren ingevuld en ingeleverd worden. In de enquête wordt gevraagd hoe het wonen in Wildervank wordt gewaardeerd en wat er nog verbeterd kan worden. Het wijkteam vraagt onder andere naar de veiligheid, het spelen, het verkeer, de voorzieningen, activiteiten, milieu en sfeer. Er wordt niet alleen gevraagd naar hoe men het wonen beleefd maar ook wat inwoners zelf willen en kunnen bijdragen. Het wijkteam is een platform van diverse organisaties. Naast beheerteams (bewonersorganisaties) zijn dat de gemeente, politie, Acantus, Compaen, zorginstellingen, ANBO Wildervank, Westerschool en het dorpshuis Bijleveld. Samen maken zij zich sterk voor Wildervank.