Week van de Alfabetisering in Midden-Groningen

HOO -  De toekomstige gemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) besteedt van 4 tot 9 september in samenwerking met de Bibliotheek aandacht aan de week van de Alfabetisering. Eén op de negen Nederlanders heeft namelijk moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

In Midden-Groningen zijn drie Taalhuizen; één in Hoogezand, één in Muntendam en één in Slochteren. In het Taalhuis werken vrijwilligers met cursisten samen aan de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden.Verder werken de Gemeente, Biblionet Groningen, Taal voor het Leven, Kwartier Zorg & Welzijn, Humanitas en Noorderpoort samen om mensen op weg te helpen. Advies en deelname is hierbij gratis. Activiteiten In de Week van de Alfabetisering vinden allerlei leuke activiteiten plaats om kennis te maken met het Taalhuis. Onder andere kan je een taaltest maken op de computer, er wordt voorgelezen aan jong en oud en voor iedere bezoeker is er een kleine attentie! Iedereen kan informatie krijgen over wat het Taalhuis kan betekenen voor u of iemand in uw omgeving die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen, computeren, mobiele telefoons enzovoort. Programma Tijdens het inloopspreekuur in het Taalhuis kan iedereen zijn taalkennis meten met behulp van de taalmeter: op 4 september in Hoogezand, 5 september in Muntendam en op 8 september in Slochteren. Wethouder Mevrouw Van der Veen zal in Muntendam zelf ook de taaltest maken. Nadere informatie volgt op de websites www.biblionetgroningen.nl