Onderzoek naar overerfbare armoede

VEENDAM - De Rijksuniversiteit Groningen gaat in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen onderzoek doen naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën.

In de Veenkoloniën leven momenteel 12.000 gezinnen in armoede. In een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het onderzoek moet gemeenten en organisaties helpen om hun aanpak van armoede in de regio effectiever te maken. Samen met gemeenten en vele partijen actief in welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt, verenigd in de ‘Alliantie van kracht tegen armoede’, werken de gemeenten aan toekomstperspectief en leefbaarheid in de Veenkoloniën. Om de aanpak van armoede aan effectiviteit te laten winnen is nader onderzoek nodig naar de oorzaken en mechanismen van overerfbare armoede in dit gebied. De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem faciliteren. “De armoede problematiek waarmee de Veenkoloniën te kampen heeft moet doorbroken worden. Voor de leefbaarheid en de sociale situatie is het belangrijk dat we investeren in samenwerken en dat binnen die samenwerking ieder zijn rol pakt”, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar.