Dorpshuis De Wending in de steigers

VEENDAM - Dorpshuis De Wending aan de Zuidwending ondergaat momenteel een fikse opknapbeurt.

Het bestuur had zich in 2016 ten doel gesteld het dorpshuis toekomstbestendig te maken, en kon een zoektocht naar de financiën starten.

Een nieuw geïsoleerd dak met 60 zonnepanelen, renovatie van de grote zaal inclusief toneel en het aanbrengen van ledverlichting moet het energieverbruik drastisch omlaag brengen, en dus een flinke financiële besparing opleveren.

Mede dankzij de financiële bijdragen van NAM, Rabo, Nedmag, Energystock, Provincie Groningen, en de fondsen VSB, Leader, en Kammingafonds konden de vrijwilligers van start gaan met de werkzaamheden. Voor de aankomende winter Dorpshuis De Wending gereed zijn voor de toekomst.