Chris Starke 40 jaar bij gemeente Veendam

VEENDAM - Marktmeester Chris Starke heeft maandagmiddag met de derde Vakantiemarkt zijn allerlaatste grote klus volbracht. Deze week namelijk stopt Starke met zijn werkzaamheden en gaat hij per oktober 2017 officieel met pensioen.

1 maart 1977 kwam Starke in dienst bij de gemeente Veendam, waar hij eerst dertien jaar als toneelmeester bij Schouwburg Veenlust fungeerde. Daarna hield hij zich bezig met alles wat met afvalverwerking te maken had. Starke maakte het begin mee van het inzamelen van KCA (Klein Chemisch Aval) in de Parkstad en de regiogemeenten. En de periode dat de grijze afvalzak in de afvalcontainer moest. Vervolgens kwamen daar de splitsing van bedrijfsafval en de ondergrondse containers bij. Vervolgens kwam Starke in de nieuwe organisatie, de Kompanjie van de gemeente Veendam en Pekela, en werd hij naast de werkzaamheden met de ondergrondse containers ook marktmeester, iets wat hij de laatste zes jaar als een “reuze prachtige periode” omschrijft. Naast de gebruikelijke wekelijkse markten, waren er tal van andere activiteiten in Veendam en Pekela waar zaken als afzetting, stroomvoorziening, veiligheid en bereikbaarheid van de hulpdiensten geregeld dienden te worden. Starke gaat vanaf volgende week van zijn welverdiende vakantie genieten, waarna het definitieve afscheid zich met een receptie zal aandienen. Daarna wachten er een aantal hobby`s.