Blaastesten na tennistoernooi TC De Harkema

HARKEMA - Op zaterdag 2 september a.s. vanaf 10:00 uur is het Bobsport-promotieteam aanwezig bij TC De Harkema. Het promotieteam maakt voor en tijdens het tennistoernooi Bob-afspraken met de bezoekers van het Veteranentoernooi en controleert na afloop of de Bob 0 procent alcohol heeft gedronken.

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien mensen na een bezoek aan de sportkantine bij controle meer alcohol heeft gebruikt dan is toegestaan. De Bobsport-campagne maakt sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport campagne maakt Sport Fryslân de sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. Alle Friese kaats-, voetbal-, tennis-, hockey-, golf-, korfbalverenigingen en binnensportaccommodaties kunnen meedoen aan de Bobsport-campagne. De Bobsport-campagne is een initiatief van Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân.