Voortbestaan Gockingaheem in Noordbroek gegarandeerd

NOORDBROEK- - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft goedkeuring verleend over het voorzetten van de zorgverlening in Gockingaheem te Noordbroek door de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ).

Afgelopen juli kondigden Zonnehuisgroep Noord en de NNCZ gezamenlijk aan overeenstemming te hebben bereikt over het voortzetten van langdurige zorg in Gockingaheem, onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Beide organisaties zijn blij met de instemming van de NZa, waarmee de belangrijkste stap is gezet. Cliënten hebben hierdoor definitief de mogelijkheid om in het woonzorgcentrum te blijven wonen. De NNCZ neemt de arbeidscontracten van de medewerkers over met behoud van alle rechten. Zo blijft de waardevolle relatie tussen cliënten en medewerkers bestaan en behouden medewerkers hun baan.

Een burgerinitiatief, dat zich later ontwikkeld heeft tot Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar, heeft veel inspanningen verricht om samen met verschillende partijen te onderzoeken hoe de voorziening voor het dorp en omgeving behouden kon blijven. In goed overleg tussen de Dorpszorgcoöperatie, NNCZ en Zonnehuisgroep Noord heeft dit tot een positieve uitkomst geleid. De voorbereidingen om de overname per 1 oktober te realiseren zijn inmiddels gestart.