Ubbo Emmius Veendam en Winkler Prins samen verder

VEENDAM- - Gerard van Vliet, bestuurder van Ubbo Emmius, en Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins, ondertekenden donderdag 14 september een intentieverklaring over het samenvoegen van beide scholen voor voortgezet onderwijs in Veendam.

De gemeente Veendam wordt nu en in de komende jaren geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. De krimp heeft gevolgen voor het onderwijs in de gemeente. De besturen van Ubbo Emmius en Winkler Prins voelen beide de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het voortgezet onderwijs in Veendam te versterken. Samen staan zij voor het behoud van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Beide partijen zijn van mening dat het voortgezet onderwijs in Veendam het beste gewaarborgd wordt door de twee scholen voor voortgezet onderwijs samen te voegen. Daarom hebben zij de intentie uitgesproken om, stapsgewijs, de locatie Ubbo Emmius Veendam te laten opgaan in Winkler Prins, tebeginnen op 1 augustus 2018. Beide besturen zien kansen om van de samengevoegde school meer te maken dan de som der delen. “Door samen te gaan kunnen we leerlingen uit Veendam en omstreken maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde bieden, in een nieuwe, moderne setting.”

Voordat het voornemen om de scholen samen te voegen definitief in een besluit wordt omgezet, wordt onderzocht of het haalbaar en wenselijk is. De medezeggenschapsraden en de raden van toezicht van beide scholen spelen hierin een belangrijke rol. Leerlingen en ouders zijn inmiddels van het voornemen op de hoogte gesteld. Het is de verwachting dat de definitieve besluitvorming begin november zal plaatsvinden.