Inloopavonden GemeenteBelangen Veendam

VEENDAM- - Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht, organiseert GemeenteBelangen Veendam weer een reeks van inloopavonden. Hierbij worden alle wijken en buurten in Veendam bezocht om inwoners de gelegenheid te geven mee te praten over wat er speelt binnen hún leefomgeving. Deze informatie zal worden gebruikt voor het nieuwe verkiezingsprogramma van GB. Het is belangrijk om direct te horen wat inwoners van Veendam belangrijk vinden. Wat gaat er goed? En wat kan er (nog) beter? Tijdens de inloopavonden kan iedereen laagdrempelig en informeel meepraten over tal van onderwerpen.

Inmiddels zijn er inloopavonden geweest in Wildervank, Buitenwoel, Centrum en Sorghvliet. Daaruit begint zich al een beeld af te tekenen wat Veendammers en Wildervankers bezig houdt. Op alle avonden kwam het groenonderhoud naar voren. Evenals het onderhoud aan vijvers en watergangen. Onderhoud of inrichting van speelterreinen, verkeersoverlast, hondenpoep en een gebrek aan handhaving op deze laatste punten werden ook vaak genoemd. Het aspect veiligheid was een onderwerp dat in het Centrum meer aandacht vroeg. GB is blij met de opkomst én inbreng tot nu toe en organiseert nog 2 avonden waar bewoners zaken vanuit hun wijk naar voren kunnen brengen. Op 7 november is er een inloopavond in buurthuis de Wending (Zuidwending). Aanvang 20.00 uur.