‘De Bibliotheek op school’ geopend

MEEDEN- - Afgelopen donderdag opende burgemeester Rein Munniksma De Bibliotheek op school van de Sjaloomschool en de Mieden in Meeden. Beide scholen werken hierin samen, vooruitlopend op hun verhuizing naar het nieuwe MFC.

Samenwerking

Beide scholen hebben één gezamenlijke, nieuwe schoolbibliotheek. Lezen en leeservaring opdoen is belangrijk. De eerste voorwaarde om dit te bereiken is uiteraard een mooie collectie boeken. Door twee collecties samen te voegen ontstaat een nog mooiere collectie boeken. In samenwerking met de Bibliotheek Hoogezand worden de boeken aangeschaft verouderede boeken op tijd uit de collectie verwijderd. De Bibliotheek Op School betekent meer dan kasten met boeken. Het houdt in dat er structureel wordt samengewerkt met de Bibliotheek en er structureel tijd voor lezen en mediawijsheid is ingeroosterd.

Leeskilometers

Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om leeskilometers te maken. De schoolbibliotheek van de de Sjaloomschool en de Mieden is mede tot stand gekomen dankzij de leerkrachten en de inzet en het enthousiasme van de zogenaamde bibliotheekouders.