Nieuwe inwoners maken kennis met Veendam

VEENDAM - - Zaterdagmorgen hield de gemeente Veendam een rondrit voor haar nieuwe inwoners. De betreffende inwoners waren persoonlijk uitgenodigd en werden zaterdag door wethouder Bert Wierenga verwelkomd op het gemeentehuis. Na de rondrit door Veendam schoven ook enkele collegeleden en raadsleden aan in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens deze ochtend konden de nieuwe inwoners en het gemeentebestuur met elkaar kennismaken, vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Er hadden zich 41 personen aangemeld voor de rondrit, waarvan 4 kinderen. De nieuwe inwoners komen uit diverse gemeenten. Aan het eind van de bijeenkomst ontvingen de nieuwe inwoners nog een klein presentje.