Wethouder Velema bij de VOVO

VEENDAM - - Op donderdag 16 november a.s. praat wethouder Velema de leden van de VOVO en andere belangstellenden bij over de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2018.

Onderwerpen die mogelijk aan de orde komen zijn: Huishoudelijke hulp; eigen bijdrage; beroep van bezwaar bij afwijzing; dagbesteding; beschermd wonen; woningaanpassing (traplift of woning in de tuin van b.v. een kind); mantelzorg/mantelzorgondersteuning en vervoer. Wat houden individuele en algemene voorzieningen in?

Daarnaast is de wethouder een casus voorgelegd met de vraag: Wie draait er voor de kosten op wanneer iemand onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt en hoe zit het met de kosten bij een eventueel overlijden in een dergelijk geval.

Wilt u graag meer weten of heeft u vragen over de WMO, kom dan donderdagmiddag 16 november a.s. naar de Breehorn. De entree is gratis.

De bijeenkomst vindt plaats in de BREEHORN, Boven Westerdiep 86H, te Veendam.

Zaal open 13.15 uur, aanvang 13.30 uur.