vrijwilligers

VEENDAM - Vrijwilligers van de VPTZ bieden zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Deze week organiseerde de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen een ontmoeting tussen beroepsmatige zorg en deze vrijwilligers. Doel van deze middag was het kijken naar de mogelijkheden tot versterking van de samenwerking. De deelnemers waren medewerkers van thuiszorgorganisaties en welzijnsorganisaties in Oost Groningen en VPTZ .