Drukke laatste verkiezingsweek

MIDDEN-GRONINGEN - Ook de Seniorenpartij doet mee aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden Groningen. Klaas Hamersma, 58, is lijsttrekker van de Seniorenpartij Midden-Groningen. We stelden hem wat vragen.

Welke speerpunten hebben jullie bereikt in de afgelopen tijd?

„Het op poten krijgen van onze partij was al een prestatie!”

Speerpunten voor de komende vier jaar:

„Veiligheid, mobiliteit en vereenzamingsbestrijding zijn voor ons de startpunten geweest. Uit de vele gesprekken bleek echter dat ook het contact met en vertrouwen in de gemeente en haar vertegenwoordigers een aanhoudend probleempunt is. We hebben ons dan ook ten doel gesteld om daar raadsbreed hard aan te werken.”

Droom voor Midden-Groningen:

„Een duurzame, leefbare gemeente waarin we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien en het om elkaar denken weer op de agenda komt. We streven naar een gemeenschap waar we zelf de regie kunnen houden en dat de gemeente daarin een handje helpt.”

Aantal te behalen zetels?

„We rekenen eigenlijk op twee á drie zetels.”

Wat was het leukste en minst leuke in de afgelopen vier jaar?

„We beginnen als partij in de nieuwe gemeente met een schone lei. Harco Van Vondel heeft wel in de raad van JE meegedraaid en hem is vooral de stroperigheid van een overheid opgevallen. Het leuke is de samenwerkingsbereidheid van de raden om tot een snelle fusie te komen.”

Nog maar een paar dagen en dan is er een historisch moment in Groningen: de eerste verkiezingen op woensdag 22 november van de kersverse gemeente Midden-Groningen. Van 7.30 tot 21.00 uur kiezen de ruim 48.000 stemgerechtigden via 33 stembureau’s voor hun 33 leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen. Elf politieke partijen en tientallen kandidaten dingen naar de gunst van de kiezer.

Zowel de partijen als de gemeente zijn nog steeds volop actief om kiezers te informeren over de verkiezingen. Een samenvatting van de mogelijkheden.

Met het online Kieskompas kunnen kiezers zelf zien hoe de standpunten van de politieke partijen bij hen aansluiten https://midden-groningen.kieskompas.nl . Aan de hand van 30 stellingen ontstaat een beeld welke partij het beste aansluit. Een betere manier om verkiezingsprogramma’s te vergelijken is er niet.

De politieke partijen zijn de afgelopen weken kris-kras door Midden-Groningen gereden met een bus van het Nationaal Busmuseum.

Ook via website van de gemeente Midden-Groningen en op Twitter en Facebook is er volop informatie over de verkiezingen.

www.midden-groningen.nl (Klik op de banner Verkiezingen of op de banner Kieskompas) www.facebook.com/middengroningen

www.twitter.com/middengroningen