Lezing over Kant

Veendam - In Koningsbergen (het huidige Kaliningrad) aan de Oostzee ontwikkelde de Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) een even beroemd als ambitieus voorstel ter bevordering van de wereldvrede.

Hoe dacht Kant over volkenbond en wereldburgerschap? En wat is de hedendaagse relevantie van zijn ideeën? Mogen we nog op de eeuwige vrede hopen of is vrede een illusie? Stuk voor stuk actuele onderwerpen die al in de achttiende eeuw werden besproken.

Pauline Kleingeld geeft woensdag 29 november (20 uur) een lezing over Kant in het Veenkoloniaal Museum. Ze is sinds 2011 hoogleraar ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was van 1993 tot 2005 verbonden aan de Washington University in St. Louis (V.S.) en aansluitend tot 2010 als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek op het gebied van de ethiek en de politieke filosofie.