Steun voor korenfestival festival Zing Zing

Veendam - De provincie Groningen verleent subsidie aan vier verschillende cultuurprojecten. De Nieuwe Kerk in Groningen ontvangt 120.000 euro om het pand geschikter te maken voor culturele activiteiten. De overige subsidies - die variëren van 15.000 tot 18.000 euro - gaan naar eenmalige projecten die zijn gericht op amateurkunst en erfgoed.

Een van die projecten is Zing Zing. Het Koorplein Noord-Nederland organiseert een korenfestival in Veendam en in de stad Groningen met als doel het veld van de Groningse koren te versterken en om potentiele nieuwe zangers te werven. zing zing ontvangt 15.000 euro.