SP in de aanval

VEENDAM - e Socialistische Partij zet met deze krant de toon in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

,,Het is hoog tijd voor een wisseling van de wacht”, meent SP-fractievoorzitter Harry Schoonewille. ,,Wij zijn er echt klaar mee dat het steeds over stenen en fonteinen gaat, het moet gaan over mensen in Veendam, over zorg, over werk, hun leefomgeving. Wij zijn wel klaar met de machtsspelletjes en met het ruzie maken in de regio. Het is hoog tijd dat Veendam een college van burgemeester en wethouders krijgt zonder Gemeentebelangen en met een forse inbreng van de SP! Die boodschap brengen we nu bij de mensen in Veendam!”