‘Er zijn te veel oude mannenwinkels’

VEENDAM - De gemeente Veendam wil jongeren meer betrekken bij de politiek en de directe leefomgeving. Op woensdag 19 december 2018 is daarom de campagne Vlex Veendam Verjongt gelanceerd. Deze campagne is georganiseerd door jongeren uit Veendam met medewerking van de gemeente Veendam, leraren en jongerenwerk.

De initiatiefnemers trokken met de oude Studebaker brandweerwagen door Veendam om Vlex onder de aandacht te brengen bij scholen. De campagne werkt toe naar een jeugddebat op vrijdag 8 maart 2019 in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar kunnen hun ideeën indienen via Vlex@veendam.nl.

Het doel is de betrokkenheid bij jongeren creëren en/of vergroten voor de politiek en de directe leefomgeving. Er zijn verschillende brainstormsessies gehouden en er zijn verschillende werkgroepen samengesteld voor de organisatie van dit project. Via sociale media wordt contact gelegd met zo veel mogelijk jongeren om er voor te zorgen dat zij hun ideeën indienen.

Jongeren in de gemeente Veendam tussen 12 en 20 jaar kunnen een idee indienen. Heb je een te gek idee om Veendam voor jeugd bruisender te maken? Stuur je idee in een filmpje of tekst naar Vlex@veendam.nl. Inschrijven kan tot 1 februari 2019.

Het college van burgermeester en wethouders maakt uit alle ideeën een selectie. De indieners van de geselecteerde ideeën worden uitgenodigd, om met hulp van de raadsleden, de ideeën te onderbouwen en te beargumenteren. Het publiek kiest tijdens het debat het winnende idee. En wordt er gekeken op welke manier het kan worden gerealiseerd.

Bij de scholen konden leerlingen alvast ideeën op een flap-over bord opschrijven. Er werd gevraagd aan de leerlingen wat zij het meest missen in Veendam. Daar kwamen verschillende antwoorden uit. Een Macdonalds werd meerdere keren genoemd. Meer keuze in kleding voor jongeren, werd ook genoemd. Er zijn teveel oude mannenwinkels. En als het kan betaalbaar. Eigenlijk is het alleen Leads, maar is de keuze beperkt.

In de werkgroep Vlex Veendam zitten onder andere Tahsin Mete, Fractievoorzitter Ivet de Raad, Bert Kraan, Bas de Jonge, André Hamminga, Lisette Swart, Zeynep Ucar, Wout Trox en leraar Nederlands Tom Oud.