Afspraken over huren

WILDERVANK - Wethouder Bert Wieringa ondertekende namens de gemeente Veendam de afspraken.

In de prestatieafspraken staat beschreven welke bijdragen alle partijen gaan leveren aan de doelstellingen die in het gemeentelijk woonbeleid zijn weergegeven.

Woonlastenonderzoek en ontwikkelingsplan

Dit betekent dat de gemeente Veendam, Acantus en Commissie Huurzaken voor de komende twee jaren afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld het aantal nieuw te bouwen woningen door Acantus en het aantal woningen dat Acantus gaat slopen. Ook wordt afgesproken dat in de komende maanden een (regionaal) woonlastenonderzoek wordt uitgevoerd en dat er in gezamenlijkheid een ontwikkelplan gemaakt wordt voor Bareveld en Veendam Noord.

Daarnaast gaan Acantus en de gemeente samen bekijken hoe huurachterstanden bij huurders kunnen worden voorkomen via een pilot.