Bakken voor minima

VEENDAM - l met al zijn 49 van deze pakketten, aangeboden door stichting Actie Stille Armoede, niet bezorgd maar geplunderd of spoorloos verdwenen.

Zulke streken roepen het uiterste in mensen naar boven: gefrustreerd geschreeuw om boetedoening, lijfstraffen en gevangenschap. Maar ook mensen die meteen tot zinvolle actie over gaan. Zoals Lucy Scholtmeijer. Zij staat om 6 uur ’s morgens op om oliebollen te gaan bakken voor de minima.

Lucy, waarom zo vroeg?

,,Mijn schuur staat vol met rommelmarktspullen, ook voor het goede doel trouwens. Ik moest dus eerst ruimte maken voor de zakken meel, kisten met appels en twee frituurpannen.”

Waarom doe je dit?

,,Ik vind het prachtig om mensen te helpen en een plezier te doen. Vorig jaar zag ik hoe blij mensen van een zakje oliebollen worden. Ze kunnen ze zelf niet betalen, ook de ingrediënten niet. Ik ben zelf een tijdlang afhankelijk geweest van de voedselbank en weet dus uit ervaring hoe het is.”

Betaal je alles zelf?

,,Nee, we hebben particuliere donateurs en drie supermarkten die de ingrediënten hebben gesponsord.”

Wat goed dat je je zo inspant voor je medemens.

,,Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, op 24 december kwamen vrijwilligers en de stichtingen Minima-hulp ter Apel en Uitdeelpunt Veendam in actie om de benadeelde minima alsnog een beetje troost te bezorgen met een pakketje.”

Hoe is dit bedrog eigenlijk ontdekt?

,,De rayonmanager heeft steekproefsgewijs mensen gebeld om te vragen of het pakket passend was. Toen bleek dat een aantal mensen niks had ontvangen zijn alle mensen benaderd en bleek het dus om een gemene daad te gaan. In eerste instantie word je dan nog om de tuin geleid en geloof je nog in een misverstand.”

Oog om oog, tand om tand. Iedereen blind met ’t gebit in de hand.

,,Ieder doet z’n ding. Ik bak zo’n 2000 oliebollen in drie dagen. Ik vind het belangrijk werk en doe het graag. Het is ook gezellig: mensen komen helpen, kopen of ophalen. Het gaat de hele dag door.”