Theaterles voor iedereen in Veendam

Veendam - De Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam staat van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari in het teken van theaterlessen.

Er is les voor 6-8 jarigen en 9-12 jaar maar ook voor middelbare scholieren en volwassenen. Op vrijdag 19 januari is er een open theaterles in de Jonkherenzaal voor kinderen van 6-12 jaar van vier tot vijf uur ‘s middags. Aanmelden is niet nodig en wie interesse heeft mag meteen meedoen om eens te proeven aan een theaterles.

Op de (jeugd)theaterschool laat docent Bert op ’t Ende je kennismaken met theater en jezelf ontwikkelen in de elementaire vaardigheden van toneelspelen. Je eigen wijze, creativiteit en lef worden geprikkeld en je krijgt oefeningen in: verbeelding, lichaamsbewustzijn, beweging, stemgebruik, improvisatie, rolopbouw, tekstbehandeling, samenspel, timing, geloofwaardigheid en reproductie. Vanaf het oriëntatiejaar wordt de ontwikkeling van je spelvaardigheid geëvalueerd, met als criteria: lef, inzet, betrokkenheid en eigenheid. Deze evaluatie vindt plaats aan het eind van het cursusjaar. Hierbij wordt aangegeven in welke groep je verder kunt.

De lessen voor kinderen van 6 tot 8 jaar zijn op maandagmiddag van kwart voor vier tot kwart voor vijf ‘s middags en lopen door tot aan de meivakantie. In totaal gaat het om een cursus van veertien lessen.

Tijdens schoolvakanties is er geen les. De leerroute binnen de school loopt via kindergroepen naar de oriëntatiegroep. Eventueel kun je daarna verder in een niveaugroep of productiegroep.

Ook volwassenen kunnen zich bij de (Jeugd)theaterschool Veendam ontwikkelen in theater en spel door mee te doen aan het thema- en montagetheater. Spelen is een natuurlijk fenomeen. Kinderen hebben een rijke fantasie en zetten spontaan verhalen en eigen ervaringen om in toneelspel. Voor hen is spelen een manier van leren. Door het toneelspelen ontwikkelen ze vaardigheden op het gebied van expressie, samenspel, beweging en taal.

De improvisatiecursus voor volwassen leerlingen bestaat uit modules van tien lessen van telkens een uur. woensdagavonden vanaf 11 april tot en met 27 juni van half acht tot half tien ‘s avonds.