‘Genoeg is genoeg’

GRONINGEN - ij liepen mee in de fakkeltocht door het centrum van Groningen. Mensen uit het hele land, ook Tweede-Kamerleden, burgemeesters, medewerkers en bestuursvoorzitters van het Universitair Medisch Centrum Groningen liepen mee.

Het is de vierde keer dat de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie, met tal van andere Groninger organisaties een fakkeltocht organiseren tegen de gaswinning in Groningen. De eerste keer was in december 2014. Aanleiding was de zware aardbeving van 8 januari in Zeerijp. Deze veroorzaakte tot in de stad Groningen scheuren in gebouwen en het vertrouwen van de bevolking, aldus Milieudefensie.

Intussen pleit de VVD in de Groninger Provinciale Staten in een open brief aan deze krant voor een snelle hervatting van de schadeafhandeling. De liberalen pleiten ook voor een soort masterplan waarin de problemen rond de gaswinning worden aangepakt in samenhang met onder meer de vergrijzing en de krimp op het Groninger platteland.

Ook in de Tweede Kamer heeft het onderwerp volop de aandacht. D66 en VVD willen het gasverbruik in Nederland fors terugdringen. Nu is het nog zo dat 96% van de huizen gas gebruikt voor de verwarming. Ook nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar willen D66 en VVD een einde aan maken. Tweede Kamerlid voor D66 Rob Jetten: ,,Het is van de zotte dat nieuwbouwhuizen nog steeds verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten. Nederland wil van het gas af. Dan hoeft er op termijn geen gas in Groningen meer op te worden gepompt en het is beter voor het klimaat.”